Η Greek Information Technology Holdings AE, είναι μέλος του Ομίλου SingularLogic   

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2021

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2012

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2011

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2010

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2009

Greek Information System Holidings AE
Αχαίας 3 & Τροιζηνίας, Κηφισιά 14564
Τηλ. 210 6266 500
Fax. 2106266099
email:company@greekinformationtechnology.gr